Hoppa till innehåll

Om oss

Utsiktsbyggarna – Vi siktar på kvalitet

Ska man vara långvarig i byggbranshen så måste man ha kvalitet i centrum. För utsiktsbyggarna är det en självklarhet. Hos oss får du vad du betalar för.

Om företagetKvalitetspolicyMiljöpolicySamarbetspartnersLeverantörer
Om Företaget

Utsiktsbyggarna Entreprenad AB.

Liljedahl & Co, Utsiktsbyggarna AB startade 1996 och företaget sysslade då företrädesvis med fönsterbyten hos konsument och diverse renoveringar och tillbyggnader. Företaget bestod fram till 2006 av Mattias plus 1-3 anställda. Från 2006 och framåt ökade firman stadigt antal anställda och omsättning och man gick också över mer på fönsterbyten hos bostadsrättsföreningar och större fastigheter. Mellan 2006-2012 låg huvudfokus på fönsterbyten samt nyproduktion av villor parallellt med en viss andel renoveringar och tillbyggen. 2012 fasades fönsterbytena ut och mer fokus lades på nyproduktion av villor tillsammans med bl.a. Östgötahus, Willa Nordic. Från och med februari 2017 heter företaget Utsiktsbyggarna Entreprenad AB med ca 10 anställda. Företagets huvudfokus ligger på större entreprenader som ex. villa- och radhusområden på mellan 5-50 hus/lägenheter och kontors- och lagerbyggnader. Vi har även en serviceavdelning för mindre projekt som ex. enstyckshus och renovering, om- och tillbyggnad. I koncernen ingår Spångsholm Prefab AB, beläget i Spångsholm utanför Mjölby, där utförs bland annat prefabricering av väggblock för villor, garage, tillbyggnader och förråd.

Kvalitetspolicy

Kvalitet – vår viktigaste konkurrensfördel

Utsiktsbyggarna skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss genom:
 • Noggrann planering och bra organisation av processerna och på våra arbetsplatser med bl.a. överenskomna ordningsregler, kvalitetssäkring genom uppföljning med utarbetad egenkontroll samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början, i rätt tid och god riskkontroll.
 • Att eftersträva en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.
 • Engagerade medarbetare med hög kompetens som är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.
 • Eftersträva nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, skall kunna vara en referens för nya kunder.
 • Att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav.
 • Delegering av ansvar, utveckling av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.
 • Att eftersträva stabila ansvars- och samarbetsformer med våra underentreprenörer, leverantörer och kunder.

Miljöpolicy

Miljön omkring oss förutsätter omtanke i varje steg

Utsiktsbyggarna skall arbeta efter en miljöpolicy där vi eftersträvar en långsiktigt hållbar miljö i byggandet oavsett objekt genom:
 • Källsortering av restprodukter där så är miljömässigt befogat.
 • Planering av arbetet så att materialspill och transporter minimeras.
 • Projektering med utgångspunkt från att använda material som inte stör naturens kretslopp genom att vara återvinningsbara genom återanvändning eller energiutvinning.
 • Att använda material och metoder som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av relationshandlingar med deklaration av använt material där så efterfrågas.
 • Påverkan av hela byggprocessen där vi föreslår material och utföranden med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Samarbete med leverantör, underentreprenörer och projektörer med ett långsiktigt miljötänkande.
 • Att minimera utsläpp till luft och vatten genom att med en målinriktad planering av fordonsparken mot användning biobränslen.