Utsiktsbyggarna – Vi siktar på kvalitet

Ska man vara långvarig i byggbranshen så måste man ha kvalitet i centrum.
För utsiktsbyggarna är det en självklarhet. Hos oss får du vad du betalar för.


Gasell två år i rad!

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Utsiktsbyggarna har av Dagens Industri utsetts till Gasell-företag både 2010 och 2011.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har, bland annat:

 • Minst tio anställda
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • Sunda finanser


Om Företaget

Utsiktsbyggarna Entreprenad AB är en fusion av Liljedahl & Co, Utsiktsbyggarna AB och Roxenbyggarna AB.

Liljedahl & Co, Utsiktsbyggarna AB startade 1996 och företaget sysslade då företrädesvis med fönsterbyten hos konsument och diverse renoveringar och tillbyggnader. Företaget bestod fram till 2006 av Mattias plus 1-3 anställda. Från 2006 och framåt ökade firman stadigt antal anställda och omsättning och man gick också över mer på fönsterbyten hos bostadsrättsföreningar och större fastigheter. Mellan 2006-2012 låg huvudfokus på fönsterbyten samt nyproduktion av villor parallellt med en viss andel renoveringar och tillbyggen. 2012 fasades fönsterbytena ut och mer fokus lades på nyproduktion av villor tillsammans med bl.a. Östgötahus, Myresjöhus

Roxenbyggarna startades 2009 och har i huvudsak sysslat med ROT-jobb hos konsument samt även haft agentur för försäljning och montering av kök. Företaget har även specialiserat sig inom anpassningar av befintliga byggnader till bl.a. HVB-hem och annan omsorg.

Under våren 2016 började företagen samarbeta vid några gemensamma projekt. Diverse gemensamma värderingar och mål upptäcktes och över tiden föll sig en fusion av företagen som naturlig.

Från och med februari 2017 är vi numera ett företag under namnet Utsiktsbyggarna AB med ca 40 anställda. Företagets huvudfokus ligger på större entreprenader som ex. villa- och radhusområden på mellan 5-50 hus/lägenheter och kontors- och lagerbyggnader. Dock har vi även en serviceavdelning med 5-10 man för mindre projekt som ex. enstyckshus och renovering, om- och tillbyggnad.

I koncernen ingår Spångsholm Prefab AB och Tallboda Måleri AB. Spångholm Prefab AB, beläget i Spångsholm utanför Mjölby, utför bland annat prefabricering av väggblock för villor, garage, tillbyggnader och förråd. Tallboda Måleri AB utför målning och tapetsering vid både renovering och nyproduktion.


Kvalitetspolicy

Kvalitet – vår viktigaste konkurrensfördel

Utsiktsbyggarna skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss genom:
 • Noggrann planering och bra organisation av processerna och på våra arbetsplatser med bl.a. överenskomna ordningsregler, kvalitetssäkring genom uppföljning med utarbetad egenkontroll samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början, i rätt tid och god riskkontroll.
 • Att eftersträva en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.
 • Engagerade medarbetare med hög kompetens som är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.
 • Eftersträva nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, skall kunna vara en referens för nya kunder.
 • Att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav.
 • Delegering av ansvar, utveckling av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.
 • Att eftersträva stabila ansvars- och samarbetsformer med våra underentreprenörer, leverantörer och kunder.


Miljöpolicy

Miljön omkring oss förutsätter omtanke i varje steg

Utsiktsbyggarna skall arbeta efter en miljöpolicy där vi eftersträvar en långsiktigt hållbar miljö i byggandet oavsett objekt genom:
 • Källsortering av restprodukter där så är miljömässigt befogat.
 • Planering av arbetet så att materialspill och transporter minimeras.
 • Projektering med utgångspunkt från att använda material som inte stör naturens kretslopp genom att vara återvinningsbara genom återanvändning eller energiutvinning.
 • Att använda material och metoder som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av relationshandlingar med deklaration av använt material där så efterfrågas.
 • Påverkan av hela byggprocessen där vi föreslår material och utföranden med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Samarbete med leverantör, underentreprenörer och projektörer med ett långsiktigt miljötänkande.
 • Att minimera utsläpp till luft och vatten genom att med en målinriktad planering av fordonsparken mot användning biobränslen.


Samarbetspartners

Fönsterentreprenad

RM-Snickerier AB
Tel 0492-797 00
Fax 0492-318 20
Södra industrigatan 8
598 40 Vimmerby
info@rm.se

 bygg

Hustillverkare 

Myresjöhus
0383 – 960 00
Stationsv. 6
570 13 MYRESJÖ

bygg

Hustillverkare 

Willa Nordic
070-856 48 77
motala@willanordic.seHustillverkare 

Östgötahus
Teknikringen 1C
Mjärdevi LINKÖPING
mail@ostgotahus.se

bygg

Hustillverkare 

Spångsholm Prefab
bygg

Elföretag

Electrosec AB
013 – 327 00 00
Fågelög. 4
582 78 LINKÖPING

 bygg

Elföretag

Elektrikerna i Östergötland AB
070-838 56 31
076-799 53 20
Idrottsvägen 5 
596 34 Skänninge

 bygg

VVS

Berga VVS AB
070 – 858 86 32
Ingenjörsg. 33
587 37 LINKÖPING

Måleri

Tallboda Måleri AB
070-8967131
Idögatan 16 58278 Linköping
 bygg

Mureri, Kakel och plattsättning

Lemur i Boxholm AB
Linus Ekeblad
073-931 27 75
linus@lemurab.se
 bygg

Transporter

Mantorps transport AB
070-8967131
0142-260 10
Bruksvägen 3
595 95 Mjölby
info@mantorptransport.se

 bygg


Våra leverantörer

Byggmaterial

XL-Bygg Mjölby
0142-68 90 10
Linköpingsvägen 3
595 50 Mjölby
 

Byggmaterial

XL-Bygg Linköping
013-370 100
Gillbergagatan 17
581 11 Linköping
 

Byggmaterial

Linköpings Träförädlings AB
013-35 47 30
Kolfallsgatan 21
581 10 Linköping